Zabawy dydaktyczne, bazując na potrzebie zabawy u dziecka, wywierają przede wszystkim wpływ na rozwój jego czynności umysłowych. Zabawy te zasadniczo różnią się tym od poprzednich, że o ile inicjatorem i organizato­rem tamtych bywa samo dziecko, o tyle w zabawach dy­daktycznych zwykle inspiratorem i organizatorem jest do­rosły. To my wymyślamy tematy do tego rodzaju zabaw naszych dzieci, my, podpatrując ich zainteresowania i ich możliwości umysłowe — stosownie do wieku — staramy się zachęcić je do wysiłku umysłowego drogą jak najbar­dziej atrakcyjną. Tak więc każda zabawa dydaktyczna — jak sama nazwa wskazuje — zabawa ucząca, musi mieć jakiś cel dydaktyczny, a więc kształcący.