Wszystkie one wymagają przeważnie uczestnictwa kil­korga dzieci, ale można też w ich zastępstwie dokoopto­wać do takiej zabawy po prostu dorosłych. W związku z tym rodzajem zabaw dydaktycznych, któ­rych celem jest utrwalanie pojęć i stosunków liczbowych, warto zapamiętać, iż zakres znajomości liczb u dzieci w wieku przedszkolnym ma prawo ograniczać się do pierwszej dziesiątki. Nie znaczy to, że dzieci w tym wieku nie będą chciały i potrafiły zliczyć zbiorów przekracza­jących ten zakres. Jednak musimy sobie zdawać sprawę, że tzw. liczenie z pamięci do 20, czy zliczenie 20 konkre­tów (klocków, palców, ołówków itd.), to co innego niż umiejętność swobodnego i prawidłowego operowania liczebnością w różnych sytuacjach, a więc np. odejmo­wanie czy dodawanie, i to nie tylko posługując się kon­kretami, ale też i wykonując to działanie w myśli, przy pomocy wyobraźni.