1. Bawimy się foremkami Cel dydaktyczny: kształtowanie pojęcia wielkości: duży, mały w oparciu o przeprowadzone zabawy. Pomoce: a) 4 foremki — 2 duże,2 małe. b) Ziarna fasoli, c) 4 misie z plastyku iednakowych rozmia­rów. d) 4 mocno zwinięte kule papierowe — 2 duże, 2 małe. Przebieg zabawy, dorosły rozdaje dzieciom po jednej foremce, zwracając ich uwagę, że nie są takiej samej wielkości — 2 są duże, 2 są małe. Następnie podaje dzieciom po jednym misiu i mówi: „Przysuńcie misie i zobaczcie, czy są jednakowo duże? A teraz odwróćcie foremki do góry dnem i postawcie na nich misie. Które stoją wyżej? Dla­czego? Chyba dlatego, że jedne stanęły na dużych, a drugie na małych foremkach.”