1. Czy poznasz zabawkę. Cel dydaktyczny: utrwalanie kształtów kilku znanych już zabawek. Pomoce: 6—7 dużych rozmiarów zabawek, opaska do zasłonięcia dziecku oczu. Przebieg zabawy, dorosły wyjmuje z koszyka kolejno zabawki i pozwala, by każde dziecko uczestniczące w zabawie obej- rżało każdą biorąc ją do ręki. Następnie jednemu dziecku zasiania się oczy opaską i skierowuje się do innego dziecka trzymającego za­bawkę w ręku. Po dokładnym obmacaniu zabawki zgadujący mówi jej nazwę. Jeśli ją odgadnie — zdejmuje opaskę i odgadującym staje się inne dziecko.