Na inne zabawki nawet nie spogląda. Natomiast zabawa Dorotki ma charakter typowo dziewczęcy — inte­resują ją sprawy ubioru, kulinarne i opiekuńcze. Zresztą w tych ostatnich Dorotka nie jest bynajmniej odosobnio­na — także i u chłopców widać potrzebę otaczania opieką innych — Romek z troskliwością okrywa naguska, An­drzej – bierze na przejażdżkę misia, a gdy ten wypada z auta — czym prędzej go podnosi i sadowi z powrotem ostrożnie na krzesełku. U wszystkich tych dzieci widać potrzebę dawania uczucia innym, potrzebę troszczenia się o kogoś drugiego. I to też jest jedną z cech charaktery­stycznych zabaw tematycznych, że dają okazję do wzbo­gacania właśnie dziecięcej sfery uczuciowej. I to również jest bardzo cenne w tego rodzaju zabawach.